Forside      Bestyrelse & Udvalg      Om Klubben      Aktiviteter       Galleri      Klubbens broer      Fra medlemmerne      Gæstebog      Kontakt     

  Indmeldelse

Vi er en klub med ca. 350 medlemmer. Vort formål er at afholde arrangementer der tilgodeser hele familien. Der holdes

traditionelle arrangementer både sommer og vinter, bl.a. også sejladser for motorsejlere og sejlbåde og så er vi medlem af Tursejler.

Love og vedtægter  Aktiviteter

FACEBOOK GRUPPE:

Vi har en gruppe for medlemmer

i Kolding Motorbådsklub.

Den hedder KMB1939

 

Aktivitetsplan for 2018:    

 

 

26.10    Banko

16.11    Banko

15.11    Generalforsamling

 
  Forside

 

 

 

Hej Alle

Hvis i ikke har modtaget kontingent og indkaldelse til generalforsamling

Kontakt mig på tlf 40864009

Er ikke hjemme i weekend

Mvh

 

Karen Sørensen

Banko

 

Så er der snart tid til banko

Første gang er d 12 okt. kl. 19.00

Anden gang er d 26 okt. Kl. 19.00

Julebanko d 9 nov. Kl. 19.00 er flyttet til d 16 nov.

Kom og støt os ellers bliver det nedlagt

 

 

 


Hej alle
Der kommer en e-mail fra kasserer d 18 okt, derefter kommer der to mere ,en med indkaldelse til generalforsamling og kontingent, hvis i/jer ikke modtager dem kontakt mig på tlf 40864009 eller e-mail kmb1939@gmail.com
Mvh
Kasserer
Karen Sørensen

 

STANDER NEDTAGNING.

Vel mødt i Klubhuset i Marina Syd søndag d 07.10.2018 kl 11.00.

Der vil være lidt mad samt en øl eller vand til de fremmødte.

Kom frisk

 

 

INFO ANG SCT. HANS.

Pga råd fra brandmyndighederne og nv vind afholdes årets Sct. Hans i Elvighøj
Grillen tændes kl 18. Og derefter tændes der bål på stranden.
Medbring selv mad og drikkevarer. 
Der er mulighed for at køre dertil i bil. 
Håber at se en masse medlemmer igen i år.

 

Aftensejlads 2018:

Så er aftenssejladsen skudt igang.

Hele 9 både deltager.

Se billeder i galleriet..

 

 

 

SKIPPERMØDE D 06.05.2018 I KLUBHUSET KL 15.00.

Husk at møde op i klubhuset for at tilmelde dig så kapsejladsen kan blive til noget..

 

 

 

Vild Med Vand
Lørdag den 09. Juni kl. 09.00 – 16.00
afholdes Kræmmermarked på Marina Syd.

Har du efter søsætning eller forårsoprydning ting af
MARITIM eller FRITIDSMÆSSIG karakter, som du ikke
længere bruger, så har du muligheden for at sælge disse nu!
Omvendt! Er der noget, du altid har manglet, så har du chancen
for en god handel på dette års Kræmmermarked.
Ønsker du som klubmedlem eller annoncør en stadeplads,
kontakt Karen M. Sørensen på tlf.: 40864009
eller kmb1939@gmail.com 

Sidste Tilmelding Mandag den 05. juni 2018 
på konto : reg 1551 Konto 3424080004
Stadepladsen koster kr. 75,- for 3 meter.

Pladser tildeles efter ”først til mølle” princippet.
Der er ca. 40 pladser foran havnekontoret.
Opstilling fra Lørdag kl 7.00.
OGSÅ i år får kræmmere adgang til pladsen!
Stadepladsen koster kr. 100,-
Evt. strøm afregnes direkte med havnekontoret.
Kræmmemarked er et fællesarrangement
for KLUBBERNE i MARINA SYD.
Vel mødt!
Kolding Lystbådehavn - Kolding Bådelaug - Kolding Sejlklub
Kolding Motorbådsklub - Kolding Marineforening
Kolding & Omegns Strandjagtforening 

Klubfest i klubhuset.                                   

Lørdag  D 21.04.2018

Seneste tilmelding d. 12.04.2018 - max. 45 personer, først til mølle princippet.

 Betaling på konto.nr Reg.nr.1551 konto.nr.3424080004

Leon og Jan står for bespisningen

 2 retters menu.

Pris:      Medlemmer                                      Kr. 200,00

              Medlemmers samboende               Kr. 200,00

              Gæster                                             Kr. 300,00

I prisen er indbefattet mad, 4 øl/vand eller en flaske vin.

  Klubhuset er hele aftenen røgfrit. 

 

Uddeling af årsnåle.

 

10 års nåle.                                      25 års nåle

Henrik Droob.                                       Tage Nielsen

Ole Andersen.                                     Jens Erik Bro Nielsen

Søren D Madsen.                                                               

Poul Hansen

Martin Nyholm Nielsen.                        40 års nåle

Jan Kristensen.                                    Børge Lund-Pedersen

Karen M Sørensen.                              Sigurd Sommer

 

 

 

 

Klubhuset i Marina Syd:

Vi forventer at åbne igen 1. januar 2018 pga vandskade, da vi  renoverer i samme omgang.

 

Generalforsamling

16.-11. 2017

 

Formanden bød velkommen og startede med at bede om 1 min. til at mindes de af vore medlemmer der er gået bort i årets løb.

Som dirigent blev Jan Thinnesen foreslået af bestyrelsen og blev valgt. Jan takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet således at generalforsamlingen kunne fortsætte.

Jan fik oplyst at der var fremmødt 47 stemmeberettigede incl. Bestyrelsen ( Per Sørensen var sygemeldt). Herefter ble der valgt 2 stemmetællere, Jens Madsen og Søren Konradsen, i tilfælde af skriftlig afstemning. Der var 4 indkomne forslag og en enkelt kritik.

2.  Formanden fik ordet til formandens beretning, bliver lagt på   hjemmesiden.

3.  Regnskab og budget: Der bliver spurgt ind til EDB udgifterne på 30.000                  kr. Karen forklarer hvordan pengene er brugt.

1:Ditmann spørger ind til om vi har fundet ud af hvor de sidste 5 års svind/underskud er opstået. Flere fra bestyrelse prøver at svare, kendsgerningen er at svindet er stoppet. Efter at den nye bestyrelse var sammensat efter generalforsamlingen i 2016 blev der foretaget en række ændringer i forbindelse med adgang (nøgler) optælling og kontrol af salg fra flaskeautomat og køleskab. Det er ikke muligt af løfte bevisbyrden over for evt. implicerede. Generalforsamlingen besluttede derfor at se fremad og opfordrede bestyrelsen til at være skarpere. Generalforsamlingen godkendte derefter regnskabet.

4.  Indkomne forslag:

1: Salg af de af vore værdipapirer der giver underskud. Forslaget kom til afstemning og blev vedtaget med 38 for ingen imod.

2: Dele klubhuset i Paradisbugten med andre klubber. Set bliver brugt for lidt i forhold til omkostningerne. Der var under debatten flere der foreslog at vi kunne låne/leje det ud for at holde udgifterne nede. Forslaget blev ikke vedtaget.

       3: Fremtidige fester og arrangementer i klubregi.

       Der bestående festudvalg ser gerne nye kræfter i udvalget og           Leon tager gerne imod gode ideer.

            Vi forsøger at vende tilbage til det gamle.

      4:  Afskaffelse se af revisor.

            Generalforsamlingen besluttede at bemyndige bestyrelsen til at føre regnskab uden en registreret revisor idet man fandt det for dyrt og unødvendigt, da de alligevel ikke har kunnet opdage fejl på indtægt og udgift siden.

5.   Fastsættelse af kontingent. Kontingentet fastholdes på nuværende                               nivau. 

6.   Valg af formand. Formanden blev genvalgt uden modkandidater. 

7.   Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Leon Mathiasen, Per Sørensen og Jens Erik Bro Nielsen (Jens Erik ønsker ikke genvalg)

            Kurt Fricke og Jonny Schalecht ønskede at stille op til en bestyrelsespost, hvilket betød at der skulle en afstemning til.    

            Leon Mathiasen:   39 stemmer.

            Per Sørensen:       38 stemmer.

            Kurt Fricke             29 stemmer

            Jonny Schalecht:   24 stemmer.

8.   Valg af 3 bestyrelses suppleanter.

            Tove Hede.

            Jens Ejner Nielsen.

            Sten Kjærbøll.

9.   Valg af 2 bilagskontrollanter.

            John Dornhoff.

            Kaj Peter Heik.

      Valg af 2 bilagskontrollant suppleanter.

            Lisbeth F. Pedersen.

            Jens Erik Nielsen.

10. Eventuelt. Havne mesteren var ikke tilstede. Flemming orienterede omkring el standerne på landområdet.

Formanden takkede for god ro og orden.

 

 

VIGTIG INFO:

Klubhuset bliver lukket fra lørdag d 18 november og 14 dage frem, pga vandskade...

 

 

Banko

Jeg takker for den støtte, jeg har fået til vores banko i klubben.

Det var en fornøjelse at se så mange til vores julebanko.

Vi var 36 personer og jeg tror snart alle gik hjem med lidt.

Klubben var vært med kaffe og æbleskiver.

Her er dem som har sponsoreret til julebanko:

Papegøjen                                               Palby

Seniorlak                                                 Viola

Papirlager                                                Vonsild Brugsen

BN Farver                                                Mc Donalds Errisø

Jan Bager                                                2 X Anonym

Kolding Marinecenter                                Kolding Marine Service

Silvan                                                      Gamst og Gamst

Kolding Marine Udstyr                               Danske Bank

Kop og kande                                           Marina Syd

Data Gården                                             Bauhaus

K.R. service APS v/ Knud Reinholdt        

Colles Blomster

 

Stort tak til dem som har sponsoreret

Mange hilsner fra

Karen

 

Billedresultat for julebanko

 

Vi slår dørene op for årets sidste banko

fredag d 3 november kl 19.00.

Billedresultat for jul clipart

Husk at vi spiller om sponsorgaverBilledresultat for julebanko

samt der er gratis kaffe og kage i pausen.

Ses vi ??

 

 

Kontingent og indkaldelse til generalforsamling

Jeg har i dag d 25 oktober send kontingent og indkaldelse til generalforsamling på E- mail til 204 og der er 16 som ikke blev sendt (E- mail er forkert) og alle de andre medlemmer modtager pr brev , tror det bliver midt i næste uge i modtager det. Jeg sidder nu og skriver navn på kuverter og kommer dem i postkasse d 26 oktober.

Karen

 

 

 

BANKO.

Billedresultat for banko

Så er der banko igen.

Vi spiller i klubhuset i Marina Syd

fredag d 20/10-17 kl 19.

Der kan købes kaffe til 5,- kr og kage til 5,- kr.

Billedresultat for banko

 

Ses vi....

 

 

Pressemeddelelse om budgetforlig i Kolding Kommune:

 

Velfærd og ny marina med boliger

Velfærd for Kolding Kommunes borgerne samt udvikling, der bla. udmønter sig i en Marina City med 400 boliger er de store træk for Kolding Kommunes budget for 2018. 24 af 25 byrådets medlemmer er blevet enige om kommunens budget for næste år, og med i budgetforliget er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Konservativ Folkeparti og De Radikale.

 

Prioriterer velfærd

Byrådet sætter næste år 14 mio. kr. af til flere ældre, der har behov for hjemmehjælp og til borgere med særligt behov på plejecentrene. Men også børn og unge kommer til mærke den øgede fokus på velfærd. Der er i 2018 fem mio. kr. til en udviklingspulje til skolerne, og 2½ mio. kr. til udvikling børneområdet. På anlægssiden er der i 2019 afsat 10 mio. kr. til daginstitutioner. Over de næste år er der 33 mio. kr. til opdatering af specialskoler og til at bygge etape to i specialcenteret i Vonsild.

Marinaen skal fortsætte kommunens vækst

Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø, samt Danmarks største og mest attraktive marina udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser. Sejlerne, Kolding Havn samt Kolding Kommune har i fællesskab udarbejdet et oplæg, som giver bådejere optimale betingelser og rummer en række attraktive boliger direkte ved vandet. De ca. 400 nye boliger skal være med til at finansiere den nye marina i samarbejde med Kolding Lystbådehavn.

 

Det nære værdsat i hele kommunen

Kolding Kommunes budget for 2018 rummer desuden en lang række nære ting, som de politiske partier har prioriteret. Byrådet har sat en kraftig streg under, at der generelt er tale om nære ting, så mange af de gode ideer kommer til gavn og glæde i alle byer og landsbyer. Det er bla. 2,3 mio. i momsrefusion til idrætshaller, et trailcenter i Seest, der kombinerer et klubhus, depot og mødested i naturen, ligesom der er ekstra fem mio. kr. til nye veje, fortove og cykelstier oven i den infrastrukturpulje, der allerede findes.

 

Flere indbyggere – flere boliger

Indbyggertallet i Kolding Kommune er steget kraftigt de seneste år, og der bygget mange nye ungdomsboliger. Budgettet for de kommende år indeholder også 30 mio. kr. i indskud til grundkapital, så boligorganisationer kan bygge flere boliger. Der kan blive tale om mindre og billigere boliger samt familieboliger. I samarbejde med boligorganisationerne, skal der ses på, hvor det er mest hensigtsmæssigt at bygge flere boliger.

 

Aller partierne pressemeddelelser samles på vores side om budget 2018 i løbet af dagen: http://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/budget-og-finansstyring/budget-2018/budget-2018

 

Yderligere oplysninger: borgmester Jørn Pedersen, tlf. 51482738.

 

 

 

Billedresultat for fiskekonkurrence

Lørdag d 2. Sep. starter efterårets

FISKE KONKURRENCE

Stangpris: 30,- kr pr fiskestang

Der kan købes billet i klublokalet fra kl 08:00

Afsejling kl 09:00.

Indvejning af dagens fangst kl 16:00 på Marina Syd